De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Stevige regie en heldere afspraken bij leerlingenvervoer Regio FoodValley

Regio FoodValley, Transvision en vervoerders hebben stevig de regie genomen op de organisatie van het leerlingenvervoer. De samenwerking is verbeterd en er zijn heldere afspraken gemaakt over verantwoordelijkheden en communicatie. Dit sluit aan bij de knelpunten die in het rapport “Evaluatie implementatie leerlingenvervoer Regio FoodValley” te vinden zijn. Met de nieuwe aanpak willen partijen ook voor de toekomst verzekeren dat er passend, betrouwbaar en efficiënt leerlingenvervoer is.

Directeur Gert Boeve van Regio FoodValley, namens Transvision en de vervoerders: “Partijen zetten de schouders eronder, kijken vooruit, en hebben de eigen verbeterpunten helder voor ogen. We nemen de lessen uit het onderzoeksrapport zeer ter harte en hebben vertrouwen in de samenwerking. Leerlingen en ouders hebben immers een groot belang bij probleemloos leerlingenvervoer”.

Evaluatieonderzoek

In opdracht van Regio FoodValley heeft AT Osborne een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de problemen bij de start van het leerlingenvervoer in Regio FoodValley, augustus 2017. Het gaat daarbij om de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude Scherpenzeel en Wageningen. Uit het onderzoek blijkt volgens AT Osborne dat alle partijen de omvang en complexiteit van de veranderingen hebben onderschat.
Er veranderde veel tegelijk. De organisatie van het leerlingenvervoer ging over van gemeenten naar Regio FoodValley en kwamen er nieuwe uitvoerders. In de nieuwe situatie zorgt de gemeente voor de leerlingeninformatie, regiecentrale Transvision voor regie en planning en vervoerders Noot, Munckhof en Van Driel voor het vervoer zelf. Hierbij werden er bovendien nieuwe registratie-, planning- en communicatiesystemen gebruikt.

Achteraf blijkt dat al deze veranderingen veel meer regie nodig hadden en onderlinge communicatie te kort schoot. Dat het zo mis zou gaan op 21 augustus had niemand echter voorzien. Ook bij bestuurders waren geen signalen van problemen binnen gekomen.

Partijen waren en zijn zich zeer bewust van de nare gevolgen voor leerlingen en ouders, zeker omdat het hier om kwetsbare leerlingen gaat. De direct aangeboden excuses zijn dan ook meer dan op z’n plaats. Daarnaast was het alle hens aan dek om het vervoer zo snel mogelijk op orde te krijgen. Er is eerst door Transvision en de vervoerders een tijdelijke oplossing voorgesteld, geaccepteerd door de opdrachtgever Regio FoodValley. Hierbij nam vervoerder Noot tijdelijk de regie van Transvision over. Het leerlingenvervoer kwam hierdoor op orde. 

Aanpak

Inmiddels is er een nieuwe projectorganisatie geformeerd waarin de samenwerking tussen alle betrokken partijen is geborgd: ouders, bestuurders, ambtenaren (gemeente en regio), Transvision en vervoerders. Er wordt groot belang gehecht aan de betrokkenheid van ouders. Naast het reizigerspanel is er een speciale klankbordgroep voor ouders. Deze adviseert over te nemen maatregelen en over de communicatie. Daarnaast kunnen ouders hun opmerkingen, vragen, zorgen en wensen in de klankbordgroep kenbaar maken. Ouders vanuit alle deelnemende gemeenten kunnen in de klankbordgroep zitting nemen.

Alleen als de testperiode succesvol is verlopen, zal Transvision nog dit schooljaar geleidelijk aan de regie en planning weer op zich nemen. Uitgangspunt is dat leerlingen en ouders hier niets van merken. De routes veranderen voor dit schooljaar niet.

Download: Eindrapport Evaluatie Leerlingenvervoer Valleihopper

Download: Plan van aanpak voor de transitie van de Valleihopper