De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Steun voor partijen Valleihopper tijdens coronacrisis

De gemeenten van Regio Foodvalley en provincie Gelderland gaan de taxibedrijven, die voor Valleihopper rijden, financieel steunen. Dit steunplan zorgt ervoor dat de taxibedrijven niet failliet gaan en dat de Valleihopper na de crisis weer hetzelfde vervoer en dezelfde service kan aanbieden.

Regio Foodvalley heeft namens de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Rhenen, Renswoude, Scherpenzeel, Veenendaal, Wageningen en provincie Gelderland een steunplan opgesteld om de taxibedrijven, die voor Valleihopper rijden financieel tegemoet te komen.

Invloed coronacrisis

De omzet van deze bedrijven is als gevolg van de coronacrisis enorm teruggelopen. Deze is momenteel nog ongeveer 5% van de omzet voor de coronacrisis.
Normaal worden er op een doordeweekse dag ongeveer 800 ritten gereden met het Vraag Afhankelijk Vervoer van Valleihopper. Nu zijn dat nu ongeveer 70 ritten per dag.
De uitvoeringen van het leerlingenvervoer van Valleihopper lag aan het begin van de crisis vrijwel helemaal stil. Nu maken er nog zo’n 30 leerlingen gebruik van het vervoer. Normaal zijn dat er ongeveer 1.000 leerlingen op een dag.
 
De taxibedrijven die voor de Valleihopper rijden, komen voor dit vervoer niet in aanmerking voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW). De NOW is bedoeld voor commerciële activiteiten, die niet met publiek geld worden gefinancierd. Omdat het vervoer van Valleihopper gefinancierd wordt vanuit de middelen van de acht deelnemende gemeenten en de provincie Gelderland, is de steun van NOW niet van toepassing.

Steunplan

Het steunplan bestaat uit een regeling waarbij de gereden ritten volgens de contracten betaald worden. Voor de niet gereden ritten wordt een vergoeding ter hoogte van 80% als voorschot vergoed. Deze regeling is gebaseerd op de richtlijnen die de Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft opgesteld. Er is gekozen om snel tot een steunplan te komen omdat de bedrijven het anders niet financieel redden. De vaste kosten van deze bedrijven lopen ook bij ‘stilstand’ voor een groot gedeelte door. De werkgeversvereniging Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) heeft door een onafhankelijk bureau uit laten zoeken welk percentage van de kosten doorlopen bij stilstand. Uit dit onderzoek is de 80% voortgekomen.

Er is gekozen voor een voorschotregeling onder diverse voorwaarden omdat de steunplannen vanuit de Rijksoverheid nog niet helemaal uitgewerkt zijn.

Voor de gebruikers van het vervoer van de Valleihopper is het van groot belang dat het vervoer gecontinueerd wordt, omdat veel gebruikers afhankelijk zijn van dit vervoer. De Valleihopper wordt zowel gebruikt door leerlingen van het speciaal (voortgezet)onderwijs, als door inwoners van de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen die vanwege een beperking niet met ander openbaar vervoer kunnen reizen.

Regio Foodvalley verwacht dat met deze regeling de taxibedrijven in staat zijn het hoofd boven water te houden.