De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Nieuw telefoonnummer klachtenlijn

Hebt u onverhoopt een klacht en wilt u dit telefonisch doorgeven? Meldt dit dan via ons nieuwe telefoonnummer: 088 66 06 810.

Indien u problemen ervaart met het reizen of niet tevreden bent over de dienstverlening van Valleihopper, kunt u een klacht indienen. De klacht komt niet meer binnen bij de Regiecentrale (zoals voorheen het geval was) maar bij het Beheerbureau van Valleihopper. Het beheerbureau neemt uw klacht in ontvangst en boekt deze in het klachtensysteem in. Uw klacht wordt daarna doorgezet naar de desbetreffende behandelaar, die uw klacht zal beoordelen en afhandelen. Officieel moet u binnen 10 werkdagen een reactie op uw klacht hebben ontvangen.

De klacht kunt u op 3 manier indienen:
•    Telefonisch via 088 66 06 810
•    Via de mail: klachten@valleihopper.nl
•    Via de website: https://www.klachtenformuliervalleihopper.nl/  

Uw informatie helpt ons om knelpunten op te lossen en om de kwaliteit van onze dienstverlening waar nodig te verbeteren. Dus schroom niet om een klacht in te dienen als u problemen ervaart met het reizen.
De klachtenprocedure van de Valleihopper kunt u via deze link nalezen.