De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker
Valleihoppertaxi staat voor de een verzorgingshuis

Mondkapjes nu ook in regiotaxivervoer Valleihopper

De Valleihopper voert vanaf maandag 8 juni a.s. een aantal wijzigingen door om reizigers veilig en verantwoord te vervoeren. Deze wijzigingen worden gedaan om COVID-19 besmettingen tegen te gaan. Een van de belangrijke veranderingen is dat reizigers van de Valleihopper altijd een mondkapje bij zich moeten hebben. Als de anderhalve meter tussen de medepassagier(s) en de chauffeur niet mogelijk is, dan is het dragen van een mondkapje verplicht.

Op 29 mei 2020 is het protocol Veilig Zorgvervoer gepubliceerd. Dit protocol heeft onder andere betrekking op het regiotaxi vervoer van Valleihopper. In het protocol wordt beschreven aan welke voorwaarden het vervoer moet voldoen om COVID-19 (Corona) besmettingen te voorkomen in het Valleihopper vervoer.

De belangrijkste punten voor de reizigers zijn:

  1. Houd u aan de algemene hygiëne richtlijnen zoals handenwassen, in elleboog hoesten, 1,5 meter afstand en thuisblijven bij corona-klachten.
  2. Als u een rit reserveert zal de telefonist u vragen of u corona-klachten heeft. Alleen als u geen corona-klachten heeft, mag u met Valleihopper reizen. Omdat er voor iedere rit gecontroleerd moet worden of iemand corona-klachten heeft, kunt u alleen nog één heen- en terugrit reserveren. Meerdere ritten vooruit reserveren is niet mogelijk.
  3. Reizigers dienen altijd een mondkapje bij zich te hebben. Is er een minimale afstand van 1,5 meter mogelijk tussen reizigers onderling en tussen reiziger en chauffeur; dan is het dragen van een mondkapje niet verplicht. Is deze minimale afstand van 1,5 niet mogelijk, dan moet de reiziger een niet medisch mondkapje opzetten en chauffeur een medisch mondkapje. Reizigers zonder mondkapje mogen niet vervoerd worden. U dient zelf een mondkapje aan te schaffen. Ze zijn niet bij de chauffeur te verkrijgen.
  4. Scootmobielen kunnen niet vervoerd worden omdat er te veel ‘contactmomenten’ zijn tussen chauffeur en reiziger en tussen chauffeur en scootmobiel. Rolstoelen en rollators kunnen wel meegenomen worden.
  5. In een gewone taxi mogen, de chauffeur niet meegeteld, maximaal 2 passagiers vervoerd worden; in een taxibus maximaal 4 passagiers. Voor reizigers tot en met 18 jaar en reizigers uit hetzelfde ‘huishouden’ is er geen maximumaantal reizigers per voertuig.
  6. De chauffeur mag niet mee naar binnen om een reiziger op te halen of weg te brengen. De chauffeur mag iemand weigeren als de chauffeur merkt dat deze corona-klachten heeft.
  7. Er kan niet met contant geld betaald worden. De mogelijkheden om de rit te betalen zijn: via automatische incasso of pinnen.


De bovenstaande maatregelen zijn noodzakelijk om de reizigers te mogen vervoeren. De Valleihopper verwacht met deze maatregelen bij te dragen aan het terugdringen en de bestrijding van het COVID-19 virus.