De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker
Reiziger van Valleihopper wordt door chauffeur begeleid vanuit voertuig naar ingang ziekenhuis

Aanscherping maatregelen Valleihopper

Met ingang van 1 januari 2022 gelden er wederom strengere maatregelen in de vervoerssector. Dit houdt in dat de zitplaatsbeperking weer van kracht is. Hierdoor kan de indicatie ‘voorin’ niet meer uitgevoerd worden.

Aanpassing voertuigbezetting In lijn met het advies van het RIVM wijzigt de bezetting in de voertuigen per 1 januari. De maatregel houdt in dat nog maar 2 personen mogen plaatsnemen op een bank of rij stoelen. Tussen deze passagiers is een vrije zitplek. De plaats die een passagier in een rolstoel inneemt, wordt gezien als één zitplaats. Er mag geen passagier voorin zitten naast de chauffeur. Bij een aangepaste voertuigbezetting dragen alle reizigers een medisch mondkapje (type II, IIR), tenzij dat door een ziekte, aandoening of beperking niet mogelijk is. Reizigers die geen mondkapje kunnen dragen, dienen dit te kunnen aantonen, bijvoorbeeld door het tonen van een ontheffing. Indien u zo'n ontheffing heeft, dient u dit kenbaar te maken bij uw gemeenten.

Huishoudens mogen samenreizen Cliënten die op hetzelfde adres wonen en een ‘huishouden’ vormen, mogen samenreizen. Hiervoor geldt de aangepaste voertuigbezetting niet. Is er volgens u sprake van cliënten die op andere wijze een ‘huishouden’ vormen? Geeft u dit dan door aan de planning voor uw regio. Wij zorgen er dan voor dat uw cliënten samen worden vervoerd.    

Flexibiliteit

Net als enkele maanden geleden, vraagt deze aanpassing een grote flexibiliteit van ons allen. Als Valleihopper doen we er alles aan om het vervoer zo goed mogelijk te organiseren en zo prettig mogelijk te laten verlopen. De telefoniste kan aan u vragen of de rit eerder of later uitgevoerd kan worden om zo de ritten te spreiden en ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk reizigers gebruik kunnen maken van de regiotaxi. Plan uw rit voor een belangrijke afspraak ook niet te krap.

We vragen en bedanken u voor uw begrip en medewerking.