De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Klachtenprocedure Valleihopper

 

  1. De klachtenprocedure stelt de reiziger in de gelegenheid een klacht over het vervoer door de Valleihopper te melden.
  2. Het direct inspelen op geregistreerde klachten teneinde de kwaliteit van de uitvoering van de Valleihopper te bewaken en te optimaliseren en daardoor beter te kunnen inspelen op de behoefte van de gebruiker van de Valleihopper
  3. Het conform deze regeling laten afhandelen van een klacht door de vervoerder en/of het call center (dit is de klachtafhandeling in eerste instantie) en, indien noodzakelijk, het laten beoordelen van de vervolgklacht door de onafhankelijke Klachtencommissie Valleihopper (dit is de klachtafhandeling in tweede instantie).

 

Zie voor meer informatie de klachtenprocedure